Na visovima Prenja-autor: Kenan Husremovic

prenj_4
Prenj

Knjiga „Na visovima Prenja“ je štampana u coloru na kunstdruck, bijelom papiru 135 g i ima 158 stranica na kojima su prikazane mnoge fotografije od kojih posebno mjesto zauzimaju 30 panoramskih i topografska karta Prenja sa ucrtanim planinarskim putevima i stazama kojima je autor prošao.

Nastavi čitati “Na visovima Prenja-autor: Kenan Husremovic”