Bosna i Hercegovina-Iz 11.tog Medjunarodnog Izvjestaja o stanju u zimskom i planinskom turizmu

Autor: Laurent Vanat

Prevod: bihski       2019 International Report on Snow & Mountain Tourism

page85image1304Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina je uglavnom šumovita i planinska zemlja; Dinarske Alpe se protežu od sjeveroistoka prema jugu zemlje s brojnim dolinama i vrhovima. Najviši vrhovi uzdižu se do 2 ‘386 metara nadmorske visine u blizini granice s Crnom Gorom (Vrh Maglica).
Godine 1984. Sarajevo je bilo grad domaćin zimskih olimpijskih igara, sto je i dokaz o dugoj povijesti skijanja u Bosni i Hercegovini. Međutim, rat 1992. ostavio je ožiljke i danas vidljive na skijaškim područjima. te su se
tek nedavno  glavna skijališta počela modernizirati, bilo izgradnjom novih žičara ili renoviranjem starih, tako i izgradnjom novih smještajnih kapaciteta.

 

 

 • Zahvaljujući tim infrastrukturnim poboljšanjima, posjete skijaša povećale su se posljednjih godina, a time i nada da će Bosna i Hercegovina naći svoje mjesto među međunarodnim skijaškim destinacijama.
 • Međutim, većina skijalista nemaju mogućnost u ovoj fazi instalirati sisteme za zasnježivanje.

– Oko 5% bosanskih stanovnika skija. Zemlja ima manje od 20 skijaških područja, a neka su premala da bi ih se zaista moglo uzeti u obzir.

 • Većina stranih posjetitelja dolazi iz Srbije, Slovenije, Hrvatske ili Crne Gore.

– Jahorina, Bjelašnica i Igman, glavna skijaška područja u Bosni i Hercegovini, nalaze se u sarajevskoj regiji. Osim ovih popularnih mjesta, planina Vlašić, u središtu zemlje, ima i skijalište.

 • Na zapadu, Kupres i Park prirode Blidinje također su  odredišta za ljubitelje skijanja i planina.
 • Sva skijalista  u BiH pružaju alternativne aktivnosti skijanju, kao što su skijaško trčanje i izleti motornim sankama. Također je moguće noćno skijanje.
 • Mali, ali važan detalj za posjetitelje: u Bosni i Hercegovini ceste se rutinski ne sole zimi, što znači da pristup skijalištima ponekad može biti izazov.
 • Jahorina, koja je bila domaćin nekih događaja tijekom Olimpijskih igara 1984. godine, predstavlja se kao jedno od glavnih skijaških i turističkih središta Balkana. Oštećena tijekom rata 1990-ih godina, područje je od tada obnovljeno i izgrađeni novi hoteli. Sa svojih 20 kilometara staza za skijaše svih razina, 5 sjedežnica (2 stara fiksna grip dubla i 3 nova odvojiva 6 pakiranja), 4 lifta i 1 baby lift, resort ima ukupni kapacitet od 13’230 skijaša. Nalazi se između 1’300 i 1’880 metara nadmorske visine. Posjetitelji imaju širok izbor restorana i izbor hostela te hotele s 4 zvjezdice. Cjelodnevna ski karta  iznosi manje od 25 eura. Odrzavanje skijaskih staza može biti loše kvalitete, a staze nisu  uvijek dobro označene. Veliki dio planine pretvoren je u nacionalni park za očuvanje prirodnih ljepota regije.

 

 • (2019. Međunarodni izvjestaj o snježnom i planinskom turizmu
  Pregled ključnih pokazatelja industrije skijališta – travanj 2019. – 85.

Susjedno skijaliste Bjelašnica-Igman bilo je i nekadašnje olimpijsko natjecateljsko mjesto. Uz 6 staza različitih razina i 11 km duzine, na raspolaganju su i 2 skakaonice. U usporedbi s Jahorinom, ovo skijalište ima manje staza, ali su bolje održavane.

 • Skijaska  infrastruktura uključuje 8 žičara (4 lifta i 4 sjedežnice), ukupnog kapaciteta gotovo 9000 skijaša na sat. Posljednjih godina u naselju je izvrseno više ulaganja. Sada je opremljen sustavom za zasnježivanje i izgrađene su dvije potpuno nove sjedežnice u 2017. godini (jedan fiksni grip quad i jedan odvojivi 6-paket).
 • Štoviše, na tom podrucju su nedavno izgradjeni i hoteli. Izbor restorana je još uvijek ograničen, iako dovoljan za osnovne potrebe resorta.
 • Cijena cjelodnevne karte za prijevoz je otprilike jednaka cijeni na Jahorini.

 

 • Vlašić nudi 14 kilometara staza za pocetnike i srednje teskih staza, pa je pogodan za skijaše početnike. Ima 6 žičara s ukupnim kapacitetom od 4’600 skijaša na sat. Staze su loše uređene. Neki objekti koji su bili domaćini
  događajima tijekom Olimpijskih igara 1984. oštećeni su tijekom rata i nikada nisu obnovljeni. Međutim, odmaralište pripada privatnom vlasniku koji ulaže u poboljšanje usluga za cijelo područje. Kroz ovu modernizaciju, skijaško područje se nada da će zaraditi titulu drugog najboljeg skijaškog područja u zemlji s obzirom na popularnost i posjete. Posjetitelji mogu pronaći sobe u jednom od nekoliko novih ili obnovljenih hotela, ili u nekoliko objekata privatnog smještaja (vikendice ili pansioni).
 • Mali grad Kupres ima skijaško područje koje ima 4 staze za 13 km duzine, 2 sjedežnice i 3 lifta. Područje, koje također ima 2’000 kreveta, posebno je pogodno za početnike.
 • Risovac, smješten u nacionalnom parku Blidinje, ima 1 sjedežnicu i 2 lifta s ukupnim kapacitetom od 2 960 skijaša. Ima 4,5 km skijaških staza i certificirani FIS slalom. Odmaralište nudi 700 kreveta.
 • Studija koju je 2009. provela Agencija za promicanje stranih ulaganja Bosne i Hercegovine (IFAP) pokazuje da zemlja koristi samo dio svog potencijala za zimski turizam. U dokumentu se preporučuju različita ulaganja u poboljšanje infrastrukture na bosanskoj planini

 

 

Prillog: Izvorni tekst Izvjestaja na engleskom jeziku.

 

 

Bosnia & Herzegovina

Bosnia & Herzegovina is a mostly forested and mountainous country; the Dinaric Alps run from the north-east to the south of the country with numerous valleys and peaks. The highest summits rise up to 2’386 metres above sea level near the border with Montenegro (Peak Maglic).

In 1984, Sarajevo was the host city for the Winter Olympic Games, evidence of the long history of skiing in Bosnia & Herzegovina. However, the war in 1992 left scars still visible at ski areas today. It is

only recently that the major ski areas have started to modernise, either by building new ski lifts or renovating old ones, as well as building new accommodations. Thanks to these infrastructure improvements, skier visits have increased in recent years, and with it the hope that Bosnia & Herzegovina will find its place among international ski destinations. However, most resorts do not have the means at this stage to install snowmaking systems.

About 5% of the Bosnian population skis. The country has less than 20 ski areas and some are too small to really be considered. Most foreign visitors come from Serbia, Slovenia, Croatia or Montenegro.

Jahorina, Bjelasnica and Igman, the major ski areas in Bosnia & Herzegovina, are located in the Sarajevo region. In addition to these popular places, Mount Vlasic, in the centre of the country, also has a ski resort. In the West, Kupres and Blidinje Natural Park are also 2 destinations for connoisseurs. All resorts in the country provide alternative activities to skiing, such as cross-country skiing and snowmobile tours. It is also possible to night ski. A small but important detail for visitors: in Bosnia & Herzegovina the roads are not routinely salted in the winter, meaning that access to ski areas can sometimes prove a challenge.

Jahorina, which hosted some of the events during the 1984 Olympics, presents itself as one of the major skiing and tourism centres of the Balkans. Damaged during the war in the 1990s, the area has since been refurbished and new hotels built. With its 20 kilometres of runs for skiers of all levels, 5 chairlifts (2 old fixed grip doubles and 3 new detachable 6- pack), 4 surface lifts and a baby lift, the resort features a total hourly capacity of 13’230 skiers. It is located between 1’300 and 1’880 metres above sea level. Visitors have a wide choice of restaurants and a selection of hostels to 4-star hotels. An all-day lift pass amounts to less than EUR 25. Grooming may be of poor quality and the runs are not always well marked. A large part of the mountain was turned into a national park to preserve the natural beauty of the region.

2019 International Report on Snow & Mountain Tourism
Overview of the key industry figures for ski resorts – April 2019 – 85 –

 

The neighbouring resort, Bjelasnica-Igman, was also a former Olympic competition site. In addition to 6 runs of various levels and 11 kilometres of skiing, it has 2 ski jumping facilities. Compared to Jahorina, this ski area has fewer runs, but they are better maintained. The uphill infrastructure includes 8 lifts (4 surface lifts and 4 chairlifts), for a total capacity of nearly 9’000 skiers per hour. A number of investments have been made at the resort in recent years. It is now equipped with a snowmaking system and 2 brand new chairlifts have been built in 2017 (one fixed grip quad and one detachable 6-pack). Moreover, hotels were recently built in the area. The restaurant selection is still limited, although sufficient for the basic needs of the resort. The price of an all-day lift pass is roughly equivalent to one at Jahorina.

Vlasic offers 14 kilometres of beginner to intermediate runs, so is well suited for novice skiers. It has 6 ski lifts with a total uphill capacity of 4’600 skiers per hour. The runs are poorly groomed. Some facilities that hosted

events during the 1984 Olympics were damaged during the war and never rebuilt. However, the resort belongs to a private owner who is investing to improve services for the entire area. Through this modernisation, the ski area hopes to earn the title of second best ski area in the country with regard to popularity and visits. Visitors will find rooms in one of several new or renovated hotels, or at a few private accommodations (cottages or pensions).

The small city of Kupres has a ski area that features 4 runs for 13 kilometres of skiing, 2 chairlifts and 3 surface lifts. The area, which also has 2’000 beds, is especially well-suited for beginners. Risovac, located in Blidinje national park, has 1 chairlift and 2 surface lifts with a total hourly capacity of 2’960 skiers. It has 4.5 kilometres of ski runs and a certified FIS slalom run. The resort offers 700 beds.

A study conducted in 2009 by the Foreign Investment Promotion Agency of Bosnia and Herzegovina (IFAP) shows that the country only utilizes a fraction of its potential for winter tourism. The document recommends different investments to improve infrastructure in the Bosnian Mountains, which still lack a sufficient number of lifts, lodging and proper ski run maintenance.

2019 International Report on Snow & Mountain Tourism – 86 – Overview of the key industry figures for ski resorts – April 2019

LaurentVanat

Bosnia and Herzegovina

page87image1264page87image1584

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.